SGR garantieregeling

Ons bedrijf is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op de internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorgt gedragen voor de terugreis. Meer informatie over de garantieregeling vindt u op de website van de SGR.