Klantenservice

Een klacht of opmerking tijdens uw reis? Wij helpen u graag!

Klachten

Ondanks al onze inspanningen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben.

Indien u tijdens uw vakantie een fout of een onvolkomenheid constateert, dan er wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de chauffeur, reisleiding of accommodatiehouder. Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient u meteen contact op te nemen met het kantoor van Goed Idee Reizen via +31 172 - 725 000.

Wanneer achteraf blijkt dat u niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en wij dientengevolge niet in de gelegenheid zijn gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kunt u deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst in Nederland schriftelijk indienen bij Goed Idee Reizen, ter attentie van de afdeling Klantenservice, vergezeld van een kopie van het ter plaatse ingediende klachtenformulier.

Wij maken u erop attent dat groepsklachten of klachten vermeld op enquêteformulieren niet in behandeling worden genomen.

Zie voor de handelswijze rond klachten de ANVR-Reisvoorwaarden

Contact met de afdeling Klantenservice

Onze afdeling Klantenservice is op de volgende dagen en tijden bereikbaar:
Maandag t/m zaterdag van 08.30 uur tot 23.00 uur.

Goed Idee Reizen
Afd. Klantenservice
Bernseweg 22a
5324 JW Ammerzoden
Tel: 073 - 599 98 88
Fax: 073 - 599 99 00
Email: info@goedideereizen.nl